Hankumdo


Hankumdo is een unieke Koreaanse zwaardvechtkunst. Bij hankumdo worden de basis slagtechnieken aangeleerd door middel van het Koreaanse alfabet. Het Koreaanse alfabet, hangul, loopt als een rode draad door de technieken van deze unieke zwaardkunst. Aan de hand van dit schrift leert men de basistechnieken om het zwaard als wapen te beheersen. Hankumdo betekent; de Koreaanse weg van het zwaard. Deze zwaardkunst is ontwikkeld door grootmeester Myung Jae-nam en werd in 1997 tijdens de opening van de Internationale Hapkido Games aan het publiek geïntroduceerd.

Hangul

Hankumdo beoefenaars leren de diverse snij-, steek- en afweertechnieken aan de hand van het Koreaanse alfabet, hangul. Elke letter van dit alfabet kan worden ‘geschreven’ met een unieke combinatie van technieken. Hangul kent 24 letters, 14 medeklinkers (ja-eum) en 10 klinkers (mo-eum), een hankumdo beoefenaar leert dus ook 24 technieken. Op deze manier worden niet alleen de basis technieken getraind, maar leert men meteen hoe men deze kan combineren. Daarnaast is er ook aandacht voor het trekken en terugbrengen van het zwaard uit en in de schede.

Geschiedenis

Hankumdo werd in 1996 door meester Ko Baek-yong in Nederland geïntroduceerd. Leraren van de NHF leerden de 24 letters van het Koreaanse alfabet en enkele basistechnieken. Tijdens trainingen in Korea werd de hankumdo-stijl die binnen de NHF wordt beoefend sterk beïnvloed door meester Han Si-hwan. Meester Han was een vroege leerling van Myung Jae-nam kuksanim met een sterke interesse in wapentechnieken. Tijdens zijn militaire dienstperiode gaf master Han hapkido lessen. Op dezelfde basis werden ook kumdo (kendo) lessen gegeven. Kendo was door de Japanners geïntroduceerd in Korea tijdens de bezettingsperiode. Op zoek naar een traditionele Koreaanse vorm van zwaard vechten kwam meester Han via een bevriende kendo leraar in het bezit van een boek over bongukgeom. Dit boek bevat beschrijvingen van traditonele Koreaanse zwaardvormen en is samen met de muyedobotongji één van de weinige Koreaanse werken over zwaardtechnieken.

Voortzetting

Het is meester Ko Se-hwan die in de laatste jaren van meester Han’s leven het meeste geleerd heeft van deze meester en ook veel over zijn stijl heeft opgeschreven. Via Ko Sehwan probeert de NHF de stijl van meester Han te bewaren en door te geven aan de volgende generaties. Meester Han Si-hwan stierf in augustus 2005 aan de gevolgen van een beroerte. Meester Ko Se-hwan ziet het als zijn taak om de stijl van meester Han voor te zetten en te onderwijzen. Ko Se Hwan komt regelmatig op bezoek bij de Nederlandse scholen, waaronder Baek Yong Kwan.

Hankumdo bij Baek Yong Kwan

Bij Baek Yong Kwan wordt regelmatig met het zwaard getraind. De eerste donderdag van de maand wordt de les volledig aan zwaard gewijd. Bij de jeugdleden is dit de eerste dinsdag van de maand Hankumdo les. Hier leren de kinderen spelende wijs, hoe om te gaan met een zwaard.